الوضع اليومي للسفنالسفينة النوع E.T.A T.E.D البضاعة الحمولة المصدر الوكيل المستقبل
TAMGOUT HUILIER 21/06/2018 6.5 HUILE DE SOJA 4300 BARCELONE NOLIS CEVITAL SPA
ALGA CARGO 21/06/2018 5.9 PROFILE EN ACIER 1970.28 SEVILLE ASPS TR HAROUN
CDRY BLACK CARGO 22/06/2018 7.15 BOIS BLANC 5789 KOPER IDRES CONSIGNATION DIVERS
LADY EVA CARGO 22/06/2018 5.25 FER 6000 A CONFIRMER PSSA DIVERS
KOWIE HUILIER 24/06/2018 8.8 HUILE DE PALME 11000 LUBUK GAUNG NOLIS CEVITAL SPA
RAVA PETROLIER 24/06/2018 8.8 P BRUT 80000 A CONFIRMER ASPS STH
LADY NABIHA CARGO 24/06/2018 5.45 MDF+MELAMINE+POUTRELLES 2406.2 NOGARO SEACOM BEJAIA DIVERS
WINCHESTER STRAIT PORTE CONTENEURS 24/06/2018 8 LOT TCS 0 ALGER CMA CGM ALGERIE DIVERS
YASA EMIRHAN CEREALIER 24/06/2018 11.3 MAIS 41645 ARGENTINE GLOBAL SHIPPING COMPANY TRANSIT BOUHARICHE
COMMON VENTURE NAVIRE SUCRE 03/07/2018 11.3 SUCRE ROUX 46250 SANTOS NOLIS CEVITAL SPA